چشم انداز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ها در زﻣﻴﻨﻪ هاﯼ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ، اﺟﺮا، راﻩ اﻧﺪازﯼ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژﯼ هاﯼ ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ها در راﺳﺘﺎﯼ کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ...

اهداف و رویکردها

هــﺪف کلی ﺷــﺮکت پیشتاز صنعت انرژی، اﻧﺠــﺎم ﺧــﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ هــﺎي ﺗﺨﺼصی درانجام اﻣﻮر ﻃﺮاحی و اﺟﺮای ﭘـﺮوژﻩ هـﺎی ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪی و ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔـﺖ، ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴمی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ...

درباره ما

شرکت پیشتاز صنعت انرژی درسال 1384 با داشتن کارخانه ای به مساحت 1300 متر مربع وفضای کارگاهی 530 متر مربع و با بهره گیری از توان مهندسی سرمایه انسانی خود و نیز دسترسی به دانش فنی روز دنیا به منظور تولید تجهیزات و قطعات و اجرای پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شد ...

خدمات ساخت و تولید

انواع قطعات یدکی کمپرسورهای هوا و گاز
قطعات پمپ
ساخت و تعمیر قطعات یدکی انواع توربین های بخاری ، گازی
ساخت قطعات یدکی شیرالات صنعتی کنترلی،ایمنی،سرچاهی

خدمات مهندسی

طراحی قطعات و مجموعه های مکانیکی
کتابچه های فنی قطعات یدکی
انجام خدمات مشاوره و بازرسی فنی
انجام طرح های تحقیقاتی

تعمیر و نگهداری

تعمیر انواع شیرآلات صنعتی
مدل های Ball Value
مدل های Gate , Safety
مدل های Control و سرچاهی

بازدید کنندگان سایت

مجموع آمار بازدید ها :1843

حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ارتباط با ما

  •  
    تهران خیابان فاطمی ، میدان گلها، خیابان کاخ جنوبی، کوچه 8، پلاک 15
  •  
    021-88025800-8825951-88025802-88630161
  •  
    info@psenergy.co